!

Corona

Av samfunnsmessige hensyn og i solidaritet til riskogrupper er drift redusert til et minimum fra mandag 16.03.20. Det vil tilbys telefonkonsultasjon i stedenfor personlig oppmøte. Avlysning av time blir ikke økonomisk belastet pasient. Hver enkelt pasient blir kontaktet for nærmere avtale. 

For mer informasjon vises det til Folkehelseinstituttets informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Ta kontakt på telefon (+47) 41013239 eller kontakt@kristelgerdtsderojas.com
hvis du har spørsmål eller andre henvendelser.

SPESIALIST I BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

Jeg har refusjonsavtale med Helse Vest. Min praksis er en del av spesialisthelsetjenesten. Jeg trenger henvisning fra lege eller psykolog for å tilby utredning og behandling.

På grunn av stor pågang har jeg dessverre ikke kapasitet til å ta i mot nye pasienter på nåværende tidspunkt. 

Kristel Gerdts de Rojas

Tlf. (+47) 41013239

kontakt@kristelgerdtsderojas.com

www.kristelgerdtsderojas.com

Postadresse: Lodin Leppsgate 2b, 5003 Bergen