top of page
Sleeping Newborn
Tilknytning

Utviklingspsykologi. Tilknytningsteori. Trygg tilknytning. Utrygg tilknytning. Tilknytningsforstyrrelse. Konsekvens av utrygg tilknytning. Tilknytningsfremmende aktiviteter. Tilknytning og hvordan det påvirker oss som voksne.

holde hender
Foreldregenerasjon prestasjon

Gode nok foreldre. Barns behov. Kjærlighet og grensesetting. Venn eller forelder. 

Sleeping Newborn
Psykiske lidelser - et samfunnsproblem

Jevn økning av psykiske lidelser i Norge. Norske barn og ungdommer har aldri hatt det bedre, men kjent seg verre enn nå. Invitasjon til refleksjon. 

Gjennom Fence
Andre aktuelle tema?

Psykisk lidelse hos barn og unge, konsekvens av omsorgssvikt, omsorgssvikt og meldeplikt, selvfølelse og selvtillit, sinte barn, emosjonell utvikling, suicidalitet og kronisk suicidalitet, personlighetsutvikling, utenforskap, konsekvens av alvorlig mobbing, psykosomatiske problemstillinger ("når barna legger seg ned") etc.

Individuell tilpasning
Foredrag kan tilpasses både i emne og tid etter behov. Ta kontakt så kan vi snakke om hva som er viktig for dere å vektlegge samt hvilke tidsrammer som kan passe.
bottom of page