Sleeping Newborn

Utviklingspsykologi. Tilknytningsteori. Trygg tilknytning. Utrygg tilknytning. Tilknytningsforstyrrelse. Konsekvens av utrygg tilknytning. Tilknytningsfremmende aktiviteter. Tilknytning og hvordan det påvirker oss som voksne.

Tilknytning
holde hender

Gode nok foreldre. Barns behov. Kjærlighet og grensesetting. Venn eller forelder. 

Foreldregenerasjon prestasjon

Jevn økning av psykiske lidelser i Norge. Norske barn og ungdommer har aldri hatt det bedre, men kjent seg verre enn nå. Invitasjon til refleksjon. 

Psykiske lidelser - et samfunnsproblem
Gjennom Fence

Psykisk lidelse hos barn og unge, konsekvens av omsorgssvikt, omsorgssvikt og meldeplikt, selvfølelse og selvtillit, sinte barn, emosjonell utvikling, suicidalitet og kronisk suicidalitet, personlighetsutvikling, utenforskap, konsekvens av alvorlig mobbing, psykosomatiske problemstillinger ("når barna legger seg ned") etc.

Andre aktuelle tema?
Individuell tilpasning
Foredrag kan tilpasses både i emne og tid etter behov. Ta kontakt så kan vi snakke om hva som er viktig for dere å vektlegge samt hvilke tidsrammer som kan passe.