top of page
profilbilde.png

Om meg

Jeg er født og oppvokst i Bergen. Utdannet spesialist i barne- og ungdomspsykiatri med mangeårig erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både i poliklinikk i Bup, samt som seksjonsoverlege ved Ungdomsposten på Haukeland sykehus. Jeg har fire barn i ulike aldre som har gitt meg viktig livserfaring, noe som er med på å prege min yrkesutøvelse.  

Jeg har mye erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser. Som fagperson er jeg opptatt av å se alle sider av pasienten, og arbeider ut fra en forståelse om at vi formes både av biologiske, psykologiske og sosiale forhold. Som pasient hos meg, er det viktig for meg at du opplever deg sett og forstått og jeg vil gjøre mitt ytterste for å tilrettelegge for gode møter.

Utviklingspsykologi og tilknytningsteori er grunnmur i min forståelse og tilnærming i behandling. Jeg har videreutdanning i psykodynamisk psykoterapi. De siste årene har jeg også fordypet meg i emosjonsfokusert terapi. Jeg har erfaring med andre terapeutiske retninger som kognitiv atferdsterapi, dialektisk atferdsterapi og interpersonlig terapi. Min behandlingstilnærming vil ofte inneholde elementer av flere terapiretninger. 

Jeg har bodd mange år i Sør-Amerika hvor jeg blant annet har jobbet på sykehus og på barnehjem som frivillig arbeider. Dette er erfaringer som har gitt meg kompetanse på arbeid i møte med andre kulturer, samt utfordringer knyttet til adopsjon og tilknytning.  

bottom of page